Kære alle,

Dette er for at informere jer om, at ejerforeningen i dag har underskrevet en aftale med entreprenørfirmaet Holst & Lundgren AS angående renovering af tag og facader på de af ejerforeningen omfattede ejendomme Gothersgade/Regnegade.

I den forbindelse beder vi jer venligst om at nedtage al facade udsmykning af enhver art, så håndværkerne kan opsætte stilladser og komme til at udføre arbejdet. Alt skal være nedtaget senest inden d. 22.04. 2022. I modsat fald vil materialet blive nedtaget for jeres regning. Dertil kommer, at der kan ske skader på materialet under renoveringen, som hverken vi eller entreprenøren vil tage ansvaret for.

Under renoveringen vil der være opsat reklamebanner på stilladset gennem reklamebureauet Ocean:  Pia Petersen 21279781. I kan aftale rimelig skiltning med Pia under byggeriet, der vil vare fra til november/december 2022.04.05

Mvh

Bestyrelsen Gothersgade 33A mfl.

Kim Bjørnstrup

Formand

EF Gothersgade 33